• Asphaltgold Blog
 • Alle artikelen
 • Merk Verhalen
 • Charity
 • Compendium
 • Events
 • Heat News
 • Stack TV
 • Ojeaku Nwabuzo werkt bij ENAR als schaduwrapporteur (Foto: Europees Netwerk tegen racisme)

  "DE MODE-INDUSTRIE KAN IN DE VOORHOEDE STAAN VAN DISCUSSIES OVER SOCIALE VERANDERING".

  Met de donaties die worden opgehaald bij onze Anti-racisme campagne op Zwarte Vrijdag 2021 steunen wij het Europees netwerk tegen racisme. We vroegen staflid Ojeaku Nwabuzo naar het werk van de organisatie, klimaatrechtvaardigheid en de rol van de mode-industrie in de strijd tegen racisme. Nwabuzo is sinds 2014 schaduwrapporteur bij ENAR. Nwabuzo behaalde een Bachelor of Sciences in Politics aan de Universiteit van Southampton en een Master in Political Communication aan Goldsmiths, Universiteit van Londen.

  Wat doet het Europees netwerk tegen racisme?

  De ENAR is het enige pan-Europese netwerk tegen racisme dat gelijkheid bevordert en de samenwerking tussen maatschappelijke actoren tegen racisme in Europa stimuleert. De organisatie werd in 1998 opgericht door activisten aan de basis met het doel een wetswijziging op Europees niveau te bewerkstelligen en beslissende vooruitgang te boeken op weg naar gelijkheid voor mensen in alle lidstaten van de EU. Sindsdien is ENAR gegroeid en heeft het veel bereikt. ENAR wil lokale en nationale antiracistische NGO's in heel Europa met elkaar in contact brengen en hun stem laten horen. Wij zijn een sterk en dynamisch netwerk van meer dan 150 NGO's die zich in heel Europa inzetten voor de bestrijding van racisme. Onze lidorganisaties zijn onze kracht: de basis van onze expertise en de stem van slachtoffers van racisme en discriminatie in heel Europa.

  Wat is ENAR's grootste succes tot nu toe geweest?

  In de meer dan 20 jaar van ons bestaan, hebben we veel bereikt. Onlangs hebben wij samen met partners de allereerste EU-actieplan tegen racisme plan. Het plan is een jaar geleden gepresenteerd. Nu gaat het erom het plan uit te voeren, zodat we ook het verschil kunnen zien. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2021 was de goedkeuring van een internationale en onafhankelijk mechanisme om politiegeweld tegen zwarte mensen in de VS, Latijns-Amerika, Europa en de rest van de wereld te onderzoeken en de verantwoordingsplicht ervoor te versterken..

  Waar gaat u onze donatie voor gebruiken?

  De donatie van Asphaltgold zal bijdragen aan ons lopende werk om structureel en systemisch racisme in Europa te ontmantelen. Ons netwerk vormt de kern van de ENAR-beweging en het geld zal onder meer worden gebruikt voor de capaciteitsopbouw van ons netwerk van maatschappelijke organisaties, waarvan de meeste basisbewegingen zijn die zich inzetten voor antiracistische rechtvaardigheid en bevrijding en niet altijd toegang hebben tot overheidsfinanciering.

  Wat motiveert je om door te gaan?

  Bij ENAR werken we allemaal aan sociale verandering. Er is veel te doen om racisme structureel te ontmantelen. Dat is wat ons drijft.

  Welke factoren drijven racisme aan en wat is de sleutel om het te overwinnen?

  Het is belangrijk in te zien dat systemisch racisme van invloed is op het genot van rechten op alle gebieden van de samenleving, zoals de arbeidsmarkt, de toegang tot huisvesting en kwaliteitsonderwijs. Stel je voor, Welke invloed deze factoren in combinatie kunnen hebben op het leven van mensen.. We moeten kijken naar het beleid en de processen die het huidige systeem versterken en die veranderen! Er zijn veel verschillende manieren om dit probleem aan te pakken en wij werken samen met partners uit alle sectoren om racisme te bestrijden.

  Wat kan ieder individu doen tegen racisme? Wat kunnen bedrijven doen?

  We hebben iedereen nodig die we kunnen krijgen om structureel racisme te ontmantelen. Bedrijven kunnen de weg vrijmaken voor echte verandering in de gelijkheid van mensen. Zij kunnen hieraan meewerken door de systemische aard van het racisme dat op de werkplek veel voorkomt, te erkennen. Bedrijven moeten zich ertoe verbinden binnen en buiten hun organisaties concrete corrigerende maatregelen te nemen. ENAR is ook een agent van verandering op de werkplek via zijn Equal@Work-platform. Equal@Work is een multistakeholder-initiatief dat zich inzet voor gelijkheid op de werkplek, zodat alle mensen in Europa gelijke toegang tot de arbeidsmarkt hebben.

  Heb je belangrijke veranderingen opgemerkt sinds de Black Lives Matter beweging?

  Ja, de sociale en politieke context waarin wij werken is sterk veranderd sinds de opstanden in 2020. We voeren meer gesprekken. Bijvoorbeeld over systemisch racisme, het dekoloniseren van EU-instellingen, en discussies over transformatieve rechtvaardigheid en hoe bevrijding eruit zou kunnen zien voor raciale groepen.

  De modewereld wordt vaak oppervlakkig gezien als een pionier op het gebied van gelijkheid, integratie en antiracisme. Is dit volgens u juist?

  Culturele en sociale identiteit en mode zijn nauw met elkaar verbonden. De mode-industrie kan een voortrekkersrol spelen in discussies over sociale verandering. De vraag is hoe oppervlakkig deze discussie is en in hoeverre de dynamiek van het kapitalisme de status quo veilig stelt. Het is duidelijk dat veel modebedrijven hun acties moeten heroverwegen en zich moeten afvragen of zij lokale, diverse gemeenschappen steunen of dat zij meer parasiteren op een "hot topic". De mode-industrie, en in feite alle bedrijven, hebben een immense macht om de samenleving te beïnvloeden. Het is problematisch wanneer bedrijven geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en hun middelen niet gebruiken op een manier die eerlijk, rechtvaardig en passend is.

  Racisme in politie en strafrechtspleging is al lang onderwerp van verhitte discussies. Wat brengt uw onderzoek over dit onderwerp aan het licht?

  Ons onderzoek op dit gebied werpt licht op een kwestie die decennialang is ontkend, verworpen en genegeerd. Wij laten zien hoe bepaalde groepen mensen overmatig worden gecontroleerd, lastiggevallen en met geweld worden aangepakt en dat dit een gevolg is van institutioneel en systemisch racisme. In 2020 wilden we gegevens verzamelen over racistisch politiegeweld, omdat deze kwestie in veel delen van Europa wordt verzwegen. De media berichtten niet over deze incidenten, klachten over racistisch geweld werden niet adequaat behandeld, en in veel gevallen is dit nog steeds het geval. Hoewel het publieke debat in 2020 is veranderd, strijden veel gezinnen nog steeds voor een vorm van verantwoording voor gewelddaden. Tijdens de pandemie kregen de politie en de wetshandhavingsdiensten meer bevoegdheden, die op de meest brute manieren werden misbruikt. Niet alleen werden individuen het doelwit, maar ook de mogelijkheid om te protesteren en te demonstreren werd onderdrukt. In Frankrijk bijvoorbeeld stelde de regering voor het recht van personen om wangedrag van de politie te filmen, te beperken, en in het Verenigd Koninkrijk werden in de Police, Crime, Sentencing and Courts Bill afschrikkende maatregelen voorgesteld die het recht op vrije meningsuiting beperken. De realiteit van vandaag is dat sommige van de gevaarlijkste arrestatiemethoden niet verboden zijn en dat ook de mogelijkheden van de burgers om de politiebevoegdheden te controleren beperkt zijn, zodat het racistische politiegeweld zal blijven bestaan.

  Laten we het hebben over de kwestie van klimaatrechtvaardigheid. Op welke manieren werkt klimaatverandering onrechtvaardigheid in de hand?

  De klimaatcrisis ontvouwt zich hier en nu voor bepaalde gemeenschappen in Europa die in het bijzonder en onevenredig zwaar worden getroffen door de aantasting van het klimaat. Dit is het resultaat van de wisselwerking tussen klimaatverandering en de manieren waarop structureel racisme zich manifesteert - zoals het ontzeggen van werk, inkomen, een gezond en veilig milieu, toegang tot politieke besluitvorming en vertegenwoordiging, en andere basisrechten. De klimaatcrisis is een crisis van het (neo-)koloniale kapitalisme, dat wordt geschraagd door racisme en vandaag de dag wordt bevorderd door staten en ondernemingen. We kunnen niet beweren dat ontwikkeling "groenwassen" is, omdat ontwikkeling inherent een kapitalistische onderneming is. We hebben radicale systemische verandering nodig, en klimaatoplossingen moeten antiracistisch, anti-klassenonderdrukking, antikapitalistisch, antipatriarchaal en in het algemeen anti-onderdrukking zijn om klimaatrechtvaardigheid te bereiken.

  Dank u voor uw tijd en veel succes met uw werk!

  Het interview werd vertaald uit het Engels.

  Klik hier voor ENAR's publicaties

  ⟶ Wil je dieper ingaan op de kwestie van antiracisme? Samen met ENAR hebben we een lijst samengesteld van aanbevelenswaardige boeken, films, podcasts & co.

  Hoe Asphaltgold zijn antiracismecampagne voortzet op Zwarte Vrijdag 2021