ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDENUw contractuele partner:

Asphaltgold GmbH
Heidelberger Straße 129 ½
64285 Darmstadt
Tel: 06151 - 62 92 10
Fax: 06151 - 62 92 121
E-Mail: info@asphaltgold.com
UST-IdNr.: DE354679377


1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1Zakelijke transacties en leveringen worden uitsluitend uitgevoerd volgens de volgende Algemene Voorwaarden (AV).

1.2Bepalingen van de klant die in strijd zijn met of afwijken van de volgende Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3Indien werkdagen als termijnen zijn aangegeven, worden daaronder alle weekdagen verstaan met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.


2. INZAGE IN DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST EN DE ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

2.1Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt bestellingen bekijken in uw klantenrekening als u er een hebt aangemaakt. Indien u geen klantenrekening heeft aangemaakt, zijn de contractgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk op het internet.

2.2U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken, afdrukken en opslaan op https://asphaltgold.de/de/terms-and-conditions/. Opslaan en afdrukken gebeurt via de functionaliteit van uw internetbrowser (bv. Bestand > Opslaan als of bv.)


3. SLUITING VAN HET CONTRACT / RESERVERING VAN DE LEVERING

3.1De presentatie van de producten in de webshop ASPHALTGOLD.de vertegenwoordigt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door te klikken op de knop "Nu kopen!" aan het einde van het bestelproces plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in uw winkelwagen. Nadat deze bestelling geplaatst is, zal ASPHALTGOLD een e-mail sturen ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Deze e-mail is slechts een ontvangstbevestiging en geen aanvaarding van de bestelling. Een overeenkomst tussen ASPHALTGOLD en u komt pas tot stand wanneer ASPHALTGOLD u per e-mail bevestigt dat de bestelde goederen zijn verzonden. Alleen de goederen die vermeld staan in de e-mail die op het moment van verzending wordt verstuurd, maken deel uit van het contract.

3.2Onze online database wordt voortdurend bijgewerkt om de beschikbaarheid van de in de winkel aangeboden producten te garanderen. ASPHALTGOLD is gerechtigd zich uit de koopovereenkomst terug te trekken indien ASPHALTGOLD zelf ondanks een deugdelijke congruente dekkingstransactie niet juist en tijdig is geleverd, niet verantwoordelijk is voor het niet beschikbaar zijn en door ASPHALTGOLD geen aanschaffingsrisico is aanvaard. Wij verbinden ons ertoe u onmiddellijk op de hoogte te brengen van de onbeschikbaarheid en u in dat geval alle vooruitbetalingen die u eventueel hebt gedaan, onmiddellijk terug te betalen.


4. BETALING / PRIJZEN

4.1De beschikbare betalingswijzen staan vermeld op de aparte pagina "Betaling en verzending". Betaling door verzending van contant geld of cheques is helaas niet mogelijk.

4.2Als u een terugboeking of andere terugboeking van een betaling doet zonder rechtvaardiging, moet u de gemaakte kosten dragen.

4.3Alle prijzen in de online shop www.asphaltgold.de zijn in euro en inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. De porto- en verpakkingskosten worden toegevoegd volgens onze prijslijst. U kunt dit zien op de "Betaling en verzending" pagina. Eventuele douanerechten voor leveringen naar landen buiten de EU zijn in dat geval voor uw rekening.


5. AANKOOP VIA KLARNA

In samenwerking metKlarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. In alle gevallen geschiedt de betaling aan Klarna:

5.1.Factuur: De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de goederen/het ticket/de dienst of, in het geval van andere diensten, vanaf de levering van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier:Duitsland,Nederland,Oostenrijk.

5.2Automatische incasso: Verkrijgbaar in Duitsland, Nederland, Zweden en Oostenrijk. Het debet zal worden verricht nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de datum.

Voor het gebruik van de betalingswijzen factuur en domiciliëring is een positieve kredietbeoordeling vereist. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna met het oog op adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de initiatie van de aankoop en de afwikkeling van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die op grond van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt uhier. Algemene informatie over Klarna vindt uhier. Uw persoonsgegevens zullen door Klarna worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijkegegevensbeschermingsvoorschriftenen zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna.

Factuur:Uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder contact- en winkelwagengegevens, worden door Klarna aan BillPay GmbH ("BillPay") doorgegeven. BillPay geeft uw persoonlijke gegevens door aan kredietagentschappen voor identiteits- en kredietcontroles.


6. VERZENDING

De verzendkosten worden altijd actueel weergegeven op de aparte pagina "Verzendkosten". Als een zending in meerdere leveringen wordt gedaan, brengen wij u de verzendkosten uiteraard maar één keer in rekening.


7. VOUCHERS

7.1Inhoud van de dienst:Waardebonnen worden uitgegeven met een bepaald geldbedrag. Waardebonnen geven recht op aankoop van goederen bij ons bedrijf. Wanneer u de goederen koopt, wordt het bedrag dat op de waardebon staat in rekening gebracht. Als het bedrag op de bon lager is dan de prijs van de goederen, moet u het verschil bijbetalen. Als hij boven deze prijs ligt, blijven uw vorderingen van de waardebon bestaan voor het verschil. Het is niet mogelijk om vouchers in te wisselen voor geld (contante betaling).

7.2. Overdracht/terugbetaling van de waardebonVouchers zijn overdraagbaar. De persoon die zich in het kader van de inwisseling van de waardebon door middel van de op de waardebon vermelde code kan legitimeren, wordt altijd geacht de rechthebbende op de waardebon te zijn. De waardebon wordt ingewisseld door de code in te voeren die op de bon vermeld staat op onze website (www.asphaltgold.com). Het inwisselen van de waardebon is alleen bij ons mogelijk, niet bij derde bedrijven.

7.3 Verjaring: Aanspraken uit waardebonnen voor de aankoop van goederen verjaren binnen drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u de waardebon (elektronisch of op papier) hebt ontvangen. Een overdracht aan een derde leidt niet tot een verlenging of een nieuw begin van deze verjaringstermijn.

8. TRANSPORTSCHADE

ASPHALTGOLD neemt het transportrisico op zich. In het geval dat bestelde goederen beschadigd aankomen tijdens het transport, gelieve ons te contacteren. U kunt dit doen per e-mail op: info@asphaltgold.de of per telefoon op: 06151 - 62 92 10, evenals per fax op: 06151 - 62 92 121, maar ook ter plaatse op de Friedensplatz 4 in 64283 Darmstadt tijdens onze openingsuren.


9. BUITENLANDSE LEVERINGEN / DOUANERECHTEN

Douanerechten zijn niet van toepassing op leveringen binnen de Europese Unie (EU). Uitzonderingen hierop zijn de gebieden die niet tot het douanegebied van de EU behoren; informeer daarom naar de toepasselijke douanevoorschriften in uw gebied voordat u uw aankoop doet. Buiten de EU zijn er over het algemeen kosten verbonden aan de invoer van goederen uit de EU.
Op goederen die vanuit de EU naar een land buiten de EU of naar een land met bijzondere bepalingen binnen de EU worden verkocht, kunnen door het desbetreffende land van bestemming heffingen worden toegepast, overeenkomstig de daar geldende douanevoorschriften.
De douanerechten zijn voor rekening van de klant en de klant moet zelf de desbetreffende administratieve zaken afhandelen, bv. het afhalen van de bestelde goederen bij de douane en het vervullen van de formaliteiten.
Meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke douanevoorschriften en over het respectieve bedrag van de douanerechten moet door de klant vooraf worden verkregen bij het verantwoordelijke douanekantoor.


10. GARANTIE / KENNISGEVING VAN GEBREKEN

10.1De wettelijke garantierechten voor goederen zijn van toepassing.

10.2Zichtbare gebreken aan de goederen dient ASPHALTGOLD onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering van de goederen te melden via de hierboven aangegeven contactkanalen.

10.3ASPHALTGOLD streeft naar klanttevredenheid en zal daarom uw verzoek zo spoedig mogelijk controleren en direct contact met u opnemen. Indien u ASPHALTGOLD per e-mail benaderd heeft en na 5 werkdagen nog geen reactie heeft ontvangen, laat ons dan nogmaals weten wat uw bezwaren zijn. In zeldzame gevallen kan een e-mail "vastgelopen" zijn in de spam filter (van ons of van u) of kan een e-mail op een andere manier ASPHALTGOLD niet hebben bereikt. Uw rechten als consument in geval van een gebrek worden hierdoor niet beperkt.


11. RECHT VAN HERROEPING

Consumenten in de EU hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, die u afzonderlijk kunt vinden onder herroepingsbeleid.

Indien u de overeenkomst annuleert en de goederen terugstuurt naar ASPHALTGOLD, zorg er dan voor dat u de schoenen terugstuurt in dezelfde verpakking als waarin u ze ontvangen heeft. Doos in doos - d.w.z. schoenendoos verpakt in kartonnen verpakking. Dit verzoek is echter geen dwingende voorwaarde voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht. Als de terugzending voor u gratis is, wordt een retourbon voor de gratis terugzending bij de zending gevoegd. Dit verzoek is echter evenmin een dwingende voorwaarde voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.


12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendom van de gekochte zaak voor totdat het factuurbedrag volledig is voldaan.

12.2Bent u ondernemer in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds, dan behouden wij ons het eigendom van de gekochte zaak voor totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met u zijn voldaan. De desbetreffende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.
Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden van de koper de te waarborgen vordering met meer dan 20% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.


13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, garanties voor de kwaliteit van het gekochte voorwerp, bedrieglijk verzwijgen van gebreken en vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet.

13.2Onverminderd artikel 11.1 is onze aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim uitgesloten, tenzij wezenlijke contractuele verplichtingen (waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en/of waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen)) in het geding zijn. Dit geldt ook voor dienovereenkomstig plichtsverzuim door onze plaatsvervangers.

13.3Onze aansprakelijkheid voor licht nalatige schendingen van kardinale verplichtingen is beperkt tot de typische contractuele schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract.


14. GEBRUIKSRECHTEN

14.1De pagina van de online shop www.asphaltgold.de, evenals de daarin vermelde subpagina's en logo's, genieten auteursrechtelijke bescherming. De daarin opgenomen afbeeldingen zijn naar alle waarschijnlijkheid overeenkomstig § 2 Abs. 5 UrhG (auteurswet) als fotografische werken, of daarmee gelijk te stellen werken, of tenminste overeenkomstig § 72 UrhG als fotografische werken, of daarmee gelijk te stellen producten beschermd. ASPHALTGOLD bezit de exclusieve gebruiksrechten.

14.2Publicaties, reproducties, verspreidingen op basis van het beschermde intellectuele eigendom zijn slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van ASPHALTGOLD.


15. SLOTBEPALINGEN

15.1Voor alle rechtshandelingen of andere rechtsbetrekkingen met ASPHALTGOLD is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van kracht. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en alle andere intergouvernementele overeenkomsten zijn niet van toepassing, zelfs niet nadat zij in het Duitse recht zijn opgenomen.

15.2. Bij overeenkomsten met een oogmerk dat niet kan worden toegeschreven aan de beroeps- of bedrijfsactiviteit van de rechthebbende (consumentenovereenkomsten), geldt de rechtskeuze van artikel 14, lid 1, alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

15.3Indien de Koper een ondernemer is, is Darmstadt de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie.

15.4De contracttaal is Duits.

15.5U heeft slechts recht op verrekening indien uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend zijn. Bovendien heeft u alleen een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

15.6Indien de afnemer met enige betalingsverplichting jegens ons in gebreke is, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.


16. INFORMATIE OVER ONLINEGESCHILLENBESLECHTING

De EU-Commissie biedt een internetplatform aan voor de onlinebeslechting van geschillen (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform is bedoeld als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten.
Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr


17. SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

Indien afzonderlijke bepalingen van het contract, met inbegrip van deze bepalingen, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of indien het contract een onvoorziene leemte bevat, blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast. De ongeldige of ontbrekende bepalingen worden vervangen door de desbetreffende wettelijke bepalingen.