• Vans Vault x Taka Hayashi DIY Hi LX - Black / Multi
  • Vans Vault x Taka Hayashi DIY Hi LX - Black / Multi
  • Vans Vault x Taka Hayashi DIY Hi LX - Black / Multi
  • Vans Vault x Taka Hayashi DIY Hi LX - Black / Multi
  • Vans Vault x Taka Hayashi DIY Hi LX - Black / Multi
  • Vans Vault x Taka Hayashi DIY Hi LX - Black / Multi
  • Vans Vault x Taka Hayashi DIY Hi LX - Black / Multi