• Nike Squash-Type *Euro Tour* - White / Platinum Tint / University Red
  • Nike Squash-Type *Euro Tour* - White / Platinum Tint / University Red
  • Nike Squash-Type *Euro Tour* - White / Platinum Tint / University Red
  • Nike Squash-Type *Euro Tour* - White / Platinum Tint / University Red
  • Nike Squash-Type *Euro Tour* - White / Platinum Tint / University Red
  • Nike Squash-Type *Euro Tour* - White / Platinum Tint / University Red