• Nike Blazer Mid '77 VNTG - White / Lemon Wash / Celestine Blue
  • Nike Blazer Mid '77 VNTG - White / Lemon Wash / Celestine Blue
  • Nike Blazer Mid '77 VNTG - White / Lemon Wash / Celestine Blue
  • Nike Blazer Mid '77 VNTG - White / Lemon Wash / Celestine Blue
  • Nike Blazer Mid '77 VNTG - White / Lemon Wash / Celestine Blue
  • Nike Blazer Mid '77 VNTG - White / Lemon Wash / Celestine Blue
  • Nike Blazer Mid '77 VNTG - White / Lemon Wash / Celestine Blue