• Nike Air Presto *Korea* - White / Metallic Gold / Black / Red Orbit
  • Nike Air Presto *Korea* - White / Metallic Gold / Black / Red Orbit
  • Nike Air Presto *Korea* - White / Metallic Gold / Black / Red Orbit
  • Nike Air Presto *Korea* - White / Metallic Gold / Black / Red Orbit
  • Nike Air Presto *Korea* - White / Metallic Gold / Black / Red Orbit
  • Nike Air Presto *Korea* - White / Metallic Gold / Black / Red Orbit
  • Nike Air Presto *Korea* - White / Metallic Gold / Black / Red Orbit
  • Nike Air Presto *Korea* - White / Metallic Gold / Black / Red Orbit