• Nike Air Jordan 7 Retro *Flint* - White / Varsity Purple / Flint Grey  / Black
  • Nike Air Jordan 7 Retro *Flint* - White / Varsity Purple / Flint Grey  / Black
  • Nike Air Jordan 7 Retro *Flint* - White / Varsity Purple / Flint Grey  / Black
  • Nike Air Jordan 7 Retro *Flint* - White / Varsity Purple / Flint Grey  / Black