• Nike Air Jordan 1 Mid - Grey Fog / Lemon Wash / White
  • Nike Air Jordan 1 Mid - Grey Fog / Lemon Wash / White
  • Nike Air Jordan 1 Mid - Grey Fog / Lemon Wash / White
  • Nike Air Jordan 1 Mid - Grey Fog / Lemon Wash / White
  • Nike Air Jordan 1 Mid - Grey Fog / Lemon Wash / White
  • Nike Air Jordan 1 Mid - Grey Fog / Lemon Wash / White
  • Nike Air Jordan 1 Mid - Grey Fog / Lemon Wash / White